PINB w Opocznie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
ul. gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego 1A
26-300 Opoczno
 
telefon/fax 44 755 00 82
 
e-mail: kancelaria@opoczno.pinb.gov.pl

NIP: 768 15 54 529                                Regon: 590654180

KIEROWNICTWO URZĘDU 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie
Jarosław Pęczek


W dniu 7 stycznia 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie będzie nieczynny.


KOMUNIKAT 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Opocznie 
   
DOTYCZĄCY BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W OPOCZNIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM  EPIDEMICZNYM ORAZ WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19 
 
W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym oraz wzrostem zachorowań na COVID-19, mając na uwadze zdrowie klientów jak również pracowników urzędu oraz względy bezpieczeństwa, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego apeluje do mieszkańców, by w miarę możliwości wszystkie niezbędne sprawy i formalności załatwiali drogą telefoniczną, mailową, przez system ePUAP lub za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany poniżej adres: 
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
ul. gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego 1A
26-300 Opoczno
telefon/fax 44 755 00 8

e-mail: kancelaria@opoczno.pinb.gov.pl
 

ePUAP:/OPOCZNO_PINB/skrytka

PINB w Opocznie informuje, iż od dnia 23 listopada 2020r. istnieje możliwość pozostawienia dokumentów, zapakowanych w kopertę, w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do siedziby Inspektoratu. Umożliwia ona  przekazanie kompletu podpisanych dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami Inspektoratu. Potwierdzenie złożenia dokumentów (w przypadku chęci jego otrzymania) nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mailowy.
Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie (http://pinbopoczno.lo.pl). 
W obecnej sytuacji epidemicznej urząd nie zaprzestaje działalności, wykonując wszystkie swoje zadania niezbędne do pomocy obywatelom, a także inne zadania pilne i nie cierpiące zwłoki. Wnioski są rozpatrywane, dokumenty wydawane, jednak do budynku będą wpuszczani wyłącznie klienci, którzy dokonali uprzednio telefonicznego (lub mailowego) umówienia wizyty. Bezpośredni kontakt jest możliwy przy zachowaniu  poniższych zasad bezpieczeństwa oraz z zachowaniem środków ochrony osobistej. 
 
1. W przypadkach koniecznych wizyt, interesantów umawiamy telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i numeru sprawy.
2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. Powyższe nie dotyczy osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych. 
3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku spóźnienia, pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny termin.
4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Inspektoracie maseczką lub przyłbicą. 
5. Po wejściu do Inspektoratu prosimy Państwa o zdezynfekowanie rąk płynem odkażającym. 
6. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu. 

WAŻNE! 
1. Osób nieumówionych nie przyjmujemy. 
2.Przyjmujemy interesantów wyłącznie w przypadkach uzasadnionych. 
3. Umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek zewnętrznych objawów choroby. 
4. Nie umawiamy na spotkanie w Inspektoracie osób, które przebywają na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Inspektoracie miały kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Opocznie
Jarosław Pęczek
                                                                            
                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Zdulski (20 grudnia 2011)
Opublikował: Tadeusz Zdulski (20 grudnia 2011, 13:56:59)

Ostatnia zmiana: Jarosław Pęczek (9 grudnia 2022, 15:15:44)
Zmieniono: zmiana adresu e-mail

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18627